Over ons

Thuiszorg met oog op preventie

Het kan voorkomen dat men na een ongeval, operatie of door ouderdom bepaalde handelingen niet meer kan uitvoeren. Afhankelijk zijn of worden, is een moeilijk onderwerp. Om de zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden, kunnen wij u als thuiszorg de nodige ondersteuning aanbieden. Hay At Care biedt thuiszorg aan met aandacht voor preventie en leefstijl. Dat wil zeggen dat wij u als thuiszorg willen helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, de zelfredzaamheid te vergroten en uiteindelijk uw kwaliteit van leven te behouden en te verbeteren. Hay At Care focust op preventie door het bieden van verschillende diensten en interventies. Denk hierbij aan interventies op het gebied van diabetes, overgewicht en valpreventie. Door te focussen op preventie streeft Hay At Care ernaar de cliënt te stimuleren de eigen regie te behouden, de ziektelast te verminderen en het ‘erger’ worden te voorkomen.

 

Cliënt centraal

De zorgbehoefte verschilt per persoon en situatie. De een heeft meer behoefte aan zorginhoudelijke hulp en de ander heeft meer behoefte aan hulp op sociaal gebied. Bij onze thuiszorg staat de cliënt centraal. Als organisatie streven wij ernaar om de zorg zo goed mogelijk aan te sluiten op uw behoeften en voorkeuren. Tijdens het intakegesprek wordt uitvoerig gesproken over uw zorgvraag. Hierbij leren wij niet alleen over uw zorgbehoefte, maar ook over u als persoon. Het cliëntperspectief is een belangrijk onderwerp binnen de organisatie en komt jaarlijks terug in overleggen. Met behulp van uw ervaring en perspectief willen wij de best mogelijke zorg leveren.

Thuiszorg met oog op taal, cultuur en achtergrond

Zoals eerder vermeld, staat de cliënt centraal bij Hay At Care. Hierbij is oog voor de cultuur van de cliënt onmisbaar. De cultuur van een persoon bepaald voor een groot deel zijn of haar identiteit. Cultuurverschillen kunnen daarnaast ook een belemmering vormen voor het vragen van thuiszorg. Binnen de organisatie wordt gebruikt gemaakt van de holistische benadering van zorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de cultuur en/of geloofsovertuiging van de cliënt. Medewerkers van Hay At Care zijn op de hoogte van eventuele cultuurverschillen en gewoontes en hebben hier ook begrip voor. Daarnaast wordt er rekening gehouden met taalbarrières. Kortom: Hay At Care streeft ernaar om de cliënt een veilige en begripvolle omgeving en zorgverlening te bieden waar iedereen gelijk wordt behandeld ongeacht achtergrond.

Thuiszorg en de kwaliteit van leven

Het is belangrijk dat de kwaliteit van leven zoveel mogelijk gelijk wordt gehouden of wordt verbeterd. Het gaat hierbij niet alleen om het fysieke welbevinden, maar ook de mentale en sociale component. Hay At Care biedt een variatie aan diensten die focussen op deze drie gebieden. De cliënt wordt niet alleen ondersteunt bij de fysieke handelingen, maar er wordt ook rekening gehouden met het opstellen of uitbreiden van het sociaal netwerk, het hebben van een nuttige en plezierige dagbesteding, enzovoort. Als thuiszorginstelling zijn wij ons bewust van de belangrijke rol die wij kunnen spelen bij de kwaliteit van leven. Deze rol vullen wij zo optimaal mogelijk in met onze diensten en continue welzijnsprojecten.